Kaj je članarina?

Članarina je prispevek, ki ga vsak tabornik plača enkrat letno, s tem pa si zagotovi celoletno članstvo v Rodu Samorastniki, posledično pa v Zvezi tabornikov Slovenije (ZTS). Letna članarina znaša 60 € ali s popustom 50 €, če je v celoti poravnana do 5. decembra 2016. V skladu s statutom društva (ki je usklajen z drugimi taborniškimi organizacijami) se lahko dejavnosti udeležujejo le člani rodu, zato je poravnana članarina pogoj, kar pa začne teči od prejema dopisa s članarino. Članarine ne moremo vračati.

Podrobnejše informacije najdete v razpisu.

Kaj vključuje članarina?

  • člansko izkaznico ZTS,
  • enoletno naročnino na taborniško revijo Tabor,
  • taborno majico (člani jo prejmejo na taborjenju),
  • našitek rodu Samorastniki (ob vpisu),
  • taborniško rutico ob vpisu v rod oziroma prestopu v drugo starostno vejo,
  • značko, ki simbolizira pridobljeno taborniško znanje.
  • našitek, ki simbolizira pridobljeno taborniško veščino

Članarino uporabimo za tekoče delovanje društva, saj z njo pokrivamo stroške računovodstva, pisarniškega in drugega drobnega materiala, subvencioniramo udeležbo vodnikov na tečajih in druge tekoče stroške. Brez članarine bi bilo delovanje društva praktično onemogočeno.

Kako se lahko prijavimo na akcije?

Prijavo na akcijo (izlet, jesenovanje, tekmovanje, tabor,...) se opravi do objavljenega roka preko elektronske prijavnice. Povezava do prijavnice bo objavljena na spletni strani v novici posamezne akcije ali posebni strani. Elektronsko prijavo zahtevamo za daljše akcije, pri krajših načeloma ni potrebna.

S prijavo na taborniško akcijo se starši zavezujejo, da bodo v navedenem roku poravnali finančne obveznosti in tako vodnikom omogočili pravočasno in kvalitetno pripravo akcije. Kot prijava velja plačilo do v obvestilu določenega roka na tekoči račun RSa.

Kako lahko poravnamo stroške akcije?

Plačilo taborniške akcije se izvede z nakazilom na transakcijski račun rodu, če ob razpisu akcije ni drugače navedeno. Plačilo akcije je potrebno opraviti do objavljenega roka za plačilo. Gotovine zaradi transparentnosti poslovanja ne sprejemamo.

Kateri so podatki za nakazilo?

Ob nakazilu kot namen plačila navedite Ime in priimek otroka – Naziv akcije (primer: Mihec Novak – Izlet na Snežnik), kot kodo namena pa izberete OTHR. Številka sklica ni potrebna, če pa elektronsko plačilo povzroča težave, uporabite referenco SI 99 in nadaljevanje reference pustite prazno. Plačnike zelo lepo prosimo, da obvezno napišejo namen plačila, da lahko ustrezno zabeležimo prilive.

Obstajajo kakšni popusti?

Pri večjih taborniških akcijah priznavamo popust za zgodnje prijave ter 10 % popusta na vsakega dodatnega družinskega člana (bratje in sestre). Popusti so vedno objavljeni v razpisu akcije. Za članarino tega popusta ni. Akcije vedno načrtujemo z mislijo na minimalne stroške. Tudi vodniki plačamo svoj delež pri udeležbi na akciji.

Kakšni so pogoji za odpovedi in vračilo denarja?

Ker se trudimo, da bi naše taborniške akcije obiskovalo čim večje število tabornikov in tako tudi v naravi širilo svoje praktično znanje, težimo k temu, da do odpovedi od prijave s strani staršev ali otrok ne bi prihajalo.

Kljub temu priznavamo vračila sorazmernega deleža vplačanega denarja v primerih zdravstveno potrjenih osebnih okoliščin. Za vračilo denarja moramo zahtevati zdravniško potrdilo. Višina povračila je odvisna od višine fiksnih stroškov na akciji in se jo določi v vsakem primeru posebej.

Odpovedi od prijave zaradi slabe vremenske napovedi, neudeležbe najboljšega prijatelja na akciji ali prihajajoče kontrolne naloge v šoli taborniki ne poznamo.

Katerih akcij se mora otrok udeležiti?

Letni program pazljivo načrtujemo že pred začetkom šolskega leta. Pri izbiri akcij izhajamo iz splošnega taborniškega programa, ki ga določa ZTS, naših izkušenj, seveda temelječih na praksi, zanimivosti vsebin in seveda prilagodljivosti posamezni starostni skupini. Zato so vse akcije pomembne in vredne udeležbe, še posebej pa poudarjamo udeležbo na večdnevnih akcijah. Taborništvo zaznamuje stopenjevalni program, zato je tudi enodnevna akcija v Ljubljani za MČ stopnica k taborniškemu znanju. Akcije med taborniškim letom se dopolnjujejo in znanje, pridobljeno med letom, se izrazi na koncu in nekakšnem vrhuncu taborniškega leta - taborjenju. Kdor želi biti tabornik, se mora taborjenja udeležiti.

Imam vprašanje, pa ne vem, na koga se lahko obrnem?

Prva in bistvena kontaktna oseba je vodnik, na katerega lahko naslovite vsa vprašanja. Vodnik bo pomagal po najboljših močeh, če pa ne bo poznal rešitve, bo povprašal vodstvo rodu. Vsi pa smo seveda na voljo za vprašanja preko elektronske pošte, katero najdete na strani vodstva rodu.


 

Ponosni člani

Osnovni podatki društva

Društvo tabornikov rod Samorastniki
Zaloška cesta 160
1260 Ljubljana - Polje
Davčna številka: 85217514
[email protected]